Услови за Користење

ЛИЦЕНЦИРАНА АПЛИКАЦИЈА ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЕН КОРИСНИК

Апликациите достапни преку App Store ви се лиценцирани, а не се продаваат. Вашата лиценца за секоја апликација е предмет на вашето претходно прифаќање или на овој Договор за лиценца за лиценцирана апликација за краен корисник („Стандард EULA“) или на приспособен договор за лиценца за краен корисник помеѓу вас и давателот на апликацијата („Прилагодено EULA“), доколку еден е обезбедени. Вашата лиценца за која било апликација на Apple според оваа Стандардна EULA или Прилагодена EULA ја доделува Apple, а вашата лиценца на која било апликација од трета страна според оваа Стандардна EULA или Прилагодена EULA ја доделува давателот на апликации на таа апликација од трета страна. Секоја апликација што е предмет на овој стандарден EULA овде се нарекува „Лиценцирана апликација“. Добавувачот на апликации или Apple, како што е применливо („Давател на лиценца“) ги задржува сите права во и на лиценцираната апликација што не ви се изрично дадени според овој Стандарден EULA.

а. Опсег на лиценцата: Давателот на лиценцата ви дава лиценца што не може да се префрли за користење на лиценцирана апликација за какви било производи означени со Apple што ги поседувате или контролирате и како што е дозволено со Правилата за користење. Условите на овој стандарден EULA ќе ги регулираат сите содржини, материјали или услуги достапни од или купени во рамките на Лиценцираната апликација, како и надградбите обезбедени од Давателот на лиценцата кои ја заменуваат или дополнуваат оригиналната лиценцирана апликација, освен ако таквата надградба е придружена со прилагодена EULA. Освен како што е предвидено во Правилата за користење, не смеете да ја дистрибуирате или правите лиценцираната апликација достапна преку мрежа каде што може да се користи од повеќе уреди во исто време. Не смеете да ја пренесувате, редистрибуирате или подлиценцирате лиценцираната апликација и, доколку го продадете вашиот Apple уред на трето лице, мора да ја отстраните лиценцираната апликација од уредот Apple пред да го направите тоа. Не смеете да копирате (освен како што е дозволено со оваа лиценца и Правилата за користење), да правите обратно инженерство, расклопување, обиди да го изведете изворниот код на, менувате или креирате изведени дела на лиценцираната апликација, какви било ажурирања или кој било дел од неа ( освен и само до степен до кој секое горенаведено ограничување е забрането со применливиот закон или до степен што може да биде дозволено со условите за лиценцирање што ја регулираат употребата на компонентите со отворен извор вклучени во Лиценцираната апликација).

б. Согласност за користење на податоци: Вие се согласувате дека давачот на лиценцата може да собира и користи технички податоци и поврзани информации - вклучително, но не ограничувајќи се на технички информации за вашиот уред, систем и апликативен софтвер и периферни уреди - кои периодично се собираат за да се олесни обезбедувањето ажурирања на софтверот , поддршка за производи и други услуги за вас (ако ги има) поврзани со лиценцираната апликација. Давателот на лиценцата може да ги користи овие информации, се додека се во форма што не ве идентификува лично, за да ги подобри своите производи или да ви обезбеди услуги или технологии.

в. Престанок. Овој Стандарден EULA е ефективен додека не го прекинете вие ​​или давачот на лиценцата. Вашите права според овој Стандарден EULA ќе престанат автоматски доколку не успеете да се придржувате кон некој од неговите услови.

г. Надворешни услуги. Лиценцираната апликација може да овозможи пристап до услугите и веб-страниците на давачот на лиценцата и/или трети лица (колективно и поединечно, „Надворешни услуги“). Се согласувате да ги користите надворешните услуги на ваш единствен ризик. Давателот на лиценцата не е одговорен за испитување или оценување на содржината или точноста на надворешните услуги од трета страна и нема да биде одговорен за какви било надворешни услуги од трета страна. Податоците прикажани од која било лиценцирана апликација или надворешна услуга, вклучително, но не ограничувајќи се на финансиски, медицински и информации за локацијата, се само за општи информативни цели и не се гарантирани од Давателот на лиценцата или од неговите агенти. Вие нема да ги користите Надворешните услуги на кој било начин што не е во согласност со условите на овој Стандарден EULA или што ги прекршува правата на интелектуална сопственост на давачот на лиценцата или на која било трета страна. Се согласувате да не ги користите Надворешните услуги за вознемирување, злоупотреба, следење, заканување или клевета на кое било лице или ентитет, и дека давателот на лиценцата не е одговорен за каква било таква употреба. Надворешните услуги може да не се достапни на сите јазици или во вашата матична земја и може да не се соодветни или достапни за употреба на која било одредена локација. Доколку изберете да ги користите таквите надворешни услуги, вие сте единствено одговорни за усогласеноста со сите важечки закони. Давачот на лиценцата го задржува правото да го промени, суспендира, отстрани, оневозможи или наметне ограничувања или ограничувања за пристап на кои било надворешни услуги во секое време без известување или одговорност кон вас.

д. НЕМА ГАРАНЦИЈА: ИЗРИЗНО ПРИЗНАВАТЕ И СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА Е НА ВАШ ЕДИНСТВЕН РИЗИК. ДО МАКСИМАЛЕН СТЕМЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН, ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И СЕКОЈА УСЛУГИЈА ИЗВРШЕНА ИЛИ ОБЕЗБЕДЕНА ОД ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА СЕ ОБЕЗБЕДУВАНИ „КАКО ШТО СЕ“ И „КАКО ДОСТАПНО,“ СО КОЛКУ СЕ ПОСТАПУВА СО ОВА СЕ ОДГОВАРА СИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА И БИЛО БИЛО УСЛУГИ, ИЗРАЗНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ИЛИ СТАТУТОРНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИ КОНТАКТИВНОСТАВНОСТА ПОТРЕБ ЗА ПОСЕБНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ , НА ТИВКО УЖИВАЊЕ И НА НЕПРЕКРЕШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НИТУ УСНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОВЕТИ ДАДЕНИ ОД ЛИЦЕНЦАОТ ИЛИ НЕГОВ ОВЛАСТЕН ЗАСТАПНИК НЕМА ДА СОЗДАВА ГАРАНЦИЈА. ДОКОЛКУ ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА ИЛИ УСЛУГИ ДОКАЖАТ ДЕФЕКТИВНИ, ВИЕ ГИ ПРЕЗЕМИ ЦЕЛИОТ ТРОШОК НА СИТЕ ПОТРЕБНИ СЕРВИСИ, ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ВАЖЕВНИТЕ СТАТУТОРНИ ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, ПА ГОРЕНАТА ИСКЛУЧУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

ѓ. Ограничување на одговорноста. ВО СТЕМЕН КОЈ НЕ Е ЗАБРАНЕТ СО ЗАКОН, ВО НИКАКОВ СЛУЧАЈ ДАВАЧОТ ДА СЕ ОДГОВАРА ЗА ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ БИЛО ИНЦИДЕНТАЛНА, СПЕЦИЈАЛНА, ИНДИРЕКТНА ИЛИ СОСЕДНИЧКА ШТЕТА КОЈА, БЕЗ ВКЛУЧУВАЊЕ, ВКЛУЧУВАЊЕ, БИЛО, НА ПОДАТОЦИ, ДЕЛОВЕН ПРЕКИН ИЛИ БИЛО ДРУГИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ШТЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ИЛИ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТА ДА ЈА КОРИСТЕТЕ ЛИЦЕНЦИРАНАТА АПЛИКАЦИЈА, СЕПАК И ДА СЕ ПРЕДИЗВИКУВААТ, БЕЗ РАЗБЕЗ ОД ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТА (КОНТРАКТИВНО, ДРУГО, ДРУГО), СОВЕТУВАНИ НА МОЖНОСТ ЗА ВАКВИ ШТЕТИ. НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ ЗА СЛУЧАЈНИ ИЛИ СОСЕДНИЧКИ ШТЕТИ, ПА ОВА ОГРАНИЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. Во никој случај вкупната одговорност на давачот на лиценцата кон вас за сите штети (освен како што може да се бара со важечкиот закон во случаите кои вклучуваат лична повреда) нема да го надмине износот од педесет долари (50.00 УСД). Горенаведените ограничувања ќе важат дури и ако горенаведениот правен лек не ја исполни својата основна цел.

е. Не смеете да ја користите или на друг начин да ја извезувате или реекспортирате лиценцираната апликација, освен како што е одобрено со законите на Соединетите држави и законите на јурисдикцијата во која е добиена лиценцираната апликација. Конкретно, но без ограничување, Лиценцираната апликација не може да се извезува или реекспортира (а) во која било земја под ембарго на САД или (б) на кој било на Списокот на специјално назначени државјани на Министерството за финансии на САД или на лица одбиени од Министерството за трговија на САД Список или Листа на ентитети. Со користење на лиценцираната апликација, вие застапувате и гарантирате дека не сте лоцирани во ниту една таква земја или на некоја таква листа. Вие исто така се согласувате дека нема да ги користите овие производи за какви било цели забранети со законите на Соединетите држави, вклучително, без ограничување, развој, дизајн, производство или производство на нуклеарно, ракетно или хемиско или биолошко оружје.

ч. Лиценцираната апликација и поврзаната документација се „Комерцијални артикли“, бидејќи тој термин е дефиниран во 48 C.F.R. §2.101, кој се состои од „Комерцијален компјутерски софтвер“ и „Документација за комерцијален компјутерски софтвер“, бидејќи таквите термини се користат во 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, како што е применливо. Во согласност со 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 до 227.7202-4, како што е применливо, Комерцијалниот компјутерски софтвер и документацијата за комерцијален компјутерски софтвер се лиценцирани на крајните корисници на Владата на САД (а) само како комерцијални ставки и (б) само со оние права што им се дадени на сите други крајните корисници во согласност со одредбите и условите овде. Необјавените права се задржани според законите за авторски права на Соединетите Држави.

јас. Освен до степенот што е изрично предвиден во следниот став, овој Договор и односот помеѓу вас и Apple ќе бидат регулирани со законите на државата Калифорнија, исклучувајќи ги нејзините одредби за судир на закони. Вие и Apple се согласувате да се подложите на личната и ексклузивна јурисдикција на судовите лоцирани во округот Санта Клара, Калифорнија, за да се реши секој спор или побарување што произлегува од овој Договор. Ако (а) не сте државјанин на САД; (б) не живеете во САД; (в) не пристапувате до Услугата од САД; и (г) вие сте државјанин на една од земјите наведени подолу, со ова се согласувате дека секој спор или побарување што произлегува од овој Договор ќе биде регулирано со важечкото право наведено подолу, без да се земе предвид каков било судир на одредбите на законите, а вие со ова неотповикливо се потчинуваат на неексклузивната јурисдикција на судовите лоцирани во државата, покраината или земјата идентификувани подолу чии закони регулираат:

Ако сте државјанин на која било земја на Европската унија или на Швајцарија, Норвешка или Исланд, владејачкото право и форум ќе бидат законите и судовите на вашето вообичаено место на живеење.

Конкретно исклучен од примената на овој договор е тој закон познат како Конвенција на Обединетите нации за меѓународна продажба на стоки.

 

Внесете го вашето корисничко име и лозинка за да се најавите на вашата сметка